14 februari 2019

Elkraftteknik i fokus på Campus Skellefteå

Daphne Schwanz och Azam Bagheri spikade sin avhandlingar på Forum, Campus Skellefteå, inom området Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet. Gustaf Ulander, Internationella enheten, Skellefteå kommun drog paralleller till aktuella projekt inom framtidens energi med fokus på smarta städer, smarta nät, smart mobilitet, energilagring och energieffektivitet.

Elkraftteknik är högaktuellt

Kunskapsbehovet inom elkraftteknik ökar mycket snabbt och är beroende av att utvecklingen drivs framåt och här har universiteten en viktig roll. Att sprida kunskap om befintliga och framtida kraftsystem. Här fick man ta del av nya forskningsrön som driver utvecklingen framåt och inspirerar.


Azam Bagheri, Luleå tekniska universitet

Förbättrad störningstålighet och ökad tillförlitlighet av elförsörjningen

Azam Bagheris doktorsavhandling: ”Artificial Intelligence-Based Characterization and Classification Methods for Power Quality Data Analytics handlar om hur elkvalitetsmätningar leder till stora datamängder som kräver särskilda behandlingsmetoder. Doktorsavhandlingen syftar till att tillämpa och utveckla sådana metoder, särskilt för att extrahera ytterligare information från datat. Informationen kan användas för att förbättra störningstålighet av utrustning och för att öka tillförlitlighet av elförsörjningen.


Daphne Schwanz, Luleå tekniska universitet

Solceller och vindkraftanläggningar

Daphne Schwanz, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikade sin avhandling ”On Transfer Functions for Power Quality Studies in Wind Power and Solar PV Plants.” som i stort handlar om Överföringsfunktioner för Elkvalitetstudier i vindkraft- och Solcellsanläggningar. 


Anders Larsson, Daphne Schwanz, Math Bollen, Elkratteknik, Luleå tekniska universitet


Elkraftgruppen sprider kunskap

Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå är aktiv och engagerade sig under december 2018 där  Math Bollen och Sarah Rönnberg, som också spikat sin avhandling på Campus Skellefteå, spred kunskap genom att erbjuda en  tvådagars kurs om praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitet. Det krävdes inga avancerade förkunskaper förutom grundläggande förståelse för elnätet och elkraft-teknisk terminologi.


Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå har gjort en hel del världsledande forskning inom elkvalitet och i närliggande områden Forskningen utförs ofta i samarbete med svenska företag och resultat sprids till industriella företag, elnätsägare och andra intressenter, både i Sverige och i resten av världen.

Läs mer om Elkraftteknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Spikingsceremonier på Campus Skellefteå

Att visa upp den viktiga forskning som bedrivs på Campus Skellefteå i form av en ceremoni är ett trevligt och uppskattat inslag sedan 2012 då man började uppmärksamma forskningen under dessa former. Din Fest har dukat upp inför ceremonin och Ewa Rising, LTU hjälper till.

 

 

 

 

 

 

 

På Wall of Fame på Forum kan man nu bläddra i åtskilliga doktorsavhandlingar och ta en titt på porträtten som pryder väggen. Kören-Kören bjuder på sång och är en stämningshöjare. Doktorssången får avsluta ceremonin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarporträtt på Campus Skellefteå