06 maj 2019

Spikningsceremoni den 28 maj

Inom forskningsämnet elkraftteknik händer det mycket. Nu spikar två nya doktorander sina avhandlingar och presenterar forskningsrön under ledning av kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund, under en ceremoni den 28 maj kl. 13:00 på Forum, Campus Skellefteå. Alla är välkomna att närvara.

På Campus Skellefteå är vi stolta över våra forskare och vi vill gärna fira deras framgångar och ta del av deras forskningsrön. Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, Skellefteå kommun inleder och presenterar två nya doktorander Manuel Alvarez och John Laury, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet som presenterar nya forskningsrön. Det bjuds på tilltugg och bubbel att skåla i så långt det räcker.

Program

13:00  Kören-kören
Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, Skellefteå kommun inleder spikningsceremonin.

Forskare presenteras:
Manuel Alvarez, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin doktorsavhandling: ”Distribution Network Planning Considering Capacity Mechanisms and Flexibility” samt delger oss sina forskningsrön.

John Laury, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin avhandling ”Stabillity of Low-Frequency AC Railways: Models and Transient Stability” samt delger sina forskningsrön.

13:15 Kören-kören avslutar med doktorssången

Elkraft i fokus på Campus

Under spikningsceremonin i februari så spikade Daphne Schwanz och Azam Bagheri sina avhandlingar inom området Elkraftteknik. Och nu erbjuds ytterligare ett kurstillfälle den 22-23 maj om praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitét i ledning av Math Bollen och Sarah Rönnberg på LTU i Skellefteå. På Campus Skellefteå kan man också gå programmet för Högskoleingenjör Elkraftteknik