06 maj 2019

Spikningsceremoni den 28 maj

Batterifabrik och hållbarhet engagerar och inom forskningsämnet elkraftteknik sker det en snabb utveckling. Nu spikar två forskare sina avhandlingar och presenterar forskningsrön, under ledning av Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, i en ceremoni den 28 maj kl. 13:00 på Forum, Campus Skellefteå. Alla är välkomna att närvara.

På Campus Skellefteå presenteras de forskare som engagerat bidrar till utvecklingen och nu får vi ta del av deras forskningsrön. Detta görs i form av en spikningsceremoni i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde på Forum, Campus Skellefteå, tisdagen den 28 maj kl. 13:00. Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, inleder spikningsceremonin och presenterar Manuel Alvarez och John Laury, båda forskare inom området Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet. De spikar sina avhandlingar och presenterar sina avhandlingar lite kort. Det bjuds på tilltugg och bubbel att skåla i så långt det räcker.

Program

13:00  Kören-kören
Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, Skellefteå kommun inleder spikningsceremonin.

Forskare presenteras:
Manuel Alvarez, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin doktorsavhandling: ”Distribution Network Planning Considering Capacity Mechanisms and Flexibility” samt delger oss sina forskningsrön.

John Laury, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin avhandling ”Stabillity of Low-Frequency AC Railways: Models and Transient Stability” samt delger sina forskningsrön.

13:15 Kören-kören avslutar med doktorssången

Elkraft i fokus på Campus

Under spikningsceremonin i februari så spikade Daphne Schwanz och Azam Bagheri sina avhandlingar inom området Elkraftteknik. Och nu erbjuds ytterligare ett kurstillfälle den 22-23 maj om praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitét i ledning av Math Bollen och Sarah Rönnberg på LTU i Skellefteå. På Campus Skellefteå kan man också gå programmet för Högskoleingenjör Elkraftteknik