09 september 2019

Stipendier att söka

Nu finns chansen för dig som bär på en idé att ta hem 5000 kr. Beskriv din affärsidé och vilken utveckling den är tänkt att leda till. Tre stipendier ska delas ut så ta chansen senast den 29 september.

Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se

Behöver du hjälp att komma på en idé så kan du få hjälp av LTU Business:

18 september Idélabbet - Idégenereringsworkshop kl.15:30-17:00

25 september Idélabbet - Stöd för ansökningsskrivande kl.15:30-17:00

Ta chansen! kanske just din idé blir verklighet.

www.sammesstiftelse.se