01 oktober 2019

Forskningen uppmärksammas på Campus Skellefteå

Under ForskarFredag passade man på att uppmärksamma enskilda forskare och dess arbete genom att genomföra en spikningsceremoni och dela ut stipendier på över miljoner kronor.

Det årliga eventet ForskarFredag drog drygt 500 personer till sammanlagt 8 seminarier, mässa, språkcafé och utställningar. Förmiddagens program på Campus Skellefteå avslutades med en Spikningsceremoni  i ledning av kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund.
Nya forskningsrön presenteras av tre doktorander José Couceiro och Benedikt Neyses, Luleå tekniska universitet  och Magdalena Johansson, Umeå universitet spikade sina avhandlingar medan Olena Myronycheva och Johannes Huber, Luleå tekniska universitet hängde sina licentiatuppsatser. Samtliga bjöd den samlade publiken på ett litet smakprov på vad deras arbete inneburit och vad det lett eller ska leda till.

Miljonregn över forskare på Campus

Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå och delade den här dagen ut stipendier till fem forskare kopplade till Campus Skellefteå. Moderator Tomas Marklund presenterade samtliga som i sin tur berättade kort om vad pengarna skulle användas till.

Rönnbärets stipendiater
-Håkan Vallin, Luleå tekniska universitet, ”Forskningsöverbyggnad Visuell Gestaltning”.
-Margareta Brännström, Umeå universitet, ”Implementering palliativ vård”.
-Robert Brännström, Luleå tekniska universitet, ”Doktorand Spel och lärande"
-Sarah Rönnberg, Luleå tekniska universitet, ”Elektromobilitet, elfordonsintegrering i norr”.
-Olle Hagman, Luleå tekniska universitet, ”Karaktärisering av mekaniska egenskaper hos biobaserade material”.

Under ceremonin sjöng kören och det hela avslutades med doktorssången och en gemensam skål och en tro på framtiden.