08 januari 2020

Yh-utbildning där Skellefteå är en vinnare

Myndigheten för Yrkeshögskolan har nu meddelat vilka utbildningar som får starta till hösten och i Skellefteå blev det full pott med åtta utbildningar som startar upp 2020. Skräddarsydda utbildningar utifrån arbetslivets behov av kompetens vilket ger stora chanser att få jobb efter utbildningen.

Yrkeshögskolan i Skellefteå ger en unik möjlighet till både kompetenshöjning och karriärväxling. Tillsammans med arbetslivet skapas utbildningar utifrån aktuella behov, vilket innebär stora jobbchanser.

Nio av tio får jobb efter examen

Yrkeshögskolans utbildningar drivs i samarbete med arbetslivet, som har en central roll både före, under och efter utbildningarna. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till aktuella yrkesroller, vilket ökar chansen för jobb efter utbildningen. Yrkeshögskolan har ett målinriktat arbetssätt med LIA (lärande i arbete) där de studerande får utveckla sina praktiska färdigheter i skarpt läge på en relevant arbetsplats.


-Creative Product manager/Projektledare digitala upplevelser, Arctic Game Lab
-Futuregames; Utvecklare mobila plattformar, Arctic Game Lab
-Hovslagare
-Interaktionsdesigner; Mobila plattformar och integrationspedagog, Arctic Game Lab
-Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet
-Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser
-Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning
-VFX-artist:3D-visualisering och digital compositing

Samt de tidigare beviljade utbildningarna
-TRAC-diplomerad Resekonsult
-Stödpedagog
-Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska.

Ansökningswebben öppnar inom kort, håll utkik www.skelleftea.se/yh

Arctic Game Lab: http://skellefteasciencecity.se/en/news/fem-nya-spelutbildningar-har-beviljats-till-regionen/

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Från och med i höst kommer det att finnas YH-utbildningar i 53 av landets 60 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.