24 januari 2020

Frukostdialog för aktörer på Campus

För dig som bedriver verksamhet på Campusområdet så erbjuder vi ett frukostmöte med målet att föra dialog kring de satsningar och insatser som är aktuella på Campus Skellefteå. Avsikten är att hitta ett sätt att hålla dialogen levande för oss som bedriver verksamhet på området.

Campusutredningen är i full gång och många har märkt av att det händer saker. Andra har ännu inget märkt. Vilket som, så är ambitionen att hålla dialogen igång bland berörda. Detta möte gäller alltså inte allmänheten.

Kom och ta del av tankar och planer för Campusområdet och bidra till dialogen. Det bjuds på frukost på Cafélicious i restauranghuset på Campus 7:30 och vi räknar med att hålla på till ca 9:00. Anmäl dig via länken: Frukostdialog.eventbrite.com

Vi samlar därmed också upp mejadresser för att lättare kunna kommunicera med er framöver.

Välkomna!