28 januari 2020

Ny teknik och fräscha möteslokaler

Campus Skellefteå erbjuder bra förutsättningar och olika lösningar för möten och utbildningar i trevlig och en kreativ miljö. Nu har lokalen Arena uppgraderats med ny teknik och erbjuder tillsammans med Forumsalen stora möjligheter att erbjuda kvalitet på dina möten.

Campus Skellefteå erbjuder bra förutsättningar och olika lösningar för möten och utbildningar i en kreativ miljö. Här finns också möjlighet att boka förtäring som fika, lättare luncher eller finare middagar till ditt möte.

Campus Skellefteå är ett kunskapscenter för utbildningsanordnare, näringsliv, studenter, elever och allmänhet. Här anordnas och erbjuds föreläsningar, konferenser och möten av olika slag. Men vet du om att du själv kan hyra lokaler och stå som värd. Att du är välkommen till restaurang och café för en fika med vänner eller för ett möte. Campus Skellefteå välkomnar dig vilket som.

Forum foajéForumsalen

Här kan du läsa mer om vilka lokaler som finns och hur man kan boka dom Campus Skellefteå lokalbokning och om du vill boka lokal direkt så kan du gå in på lokalbokningssystemet direkt.