03 juni 2020

Sammes stiftelse delar ut 500 000 kr till studentprojekt

Sammes stiftelse samlade årets sommarstipendiater till en uppstart på The Great Northern. Sammanlagt delas 500 000 kr ut till drygt 20 stipendiater. Däribland två studenter från Umeå och två från Chalmers. Avsikten är att stödja lovande projekt och med sommarstipendier uppmuntra ungdomar i Skellefteå men också utflyttade Skellefteåstudenter i förhoppning om att utveckla Skellefteås näringsliv.

Hög kvalitet och stor konkurrens bland stipendiaterna

Syftet med stipendierna är att ge studenterna möjlighet att under sommaren utveckla sin kompetens inom det område som de studerar, inom ett eget projekt eller inom ett projekt initierat av ett företag eller organisation. Intresset var stort och kvalitén hög vilket resulterade i över 20 studenter som kan driva projekt under sommaren med uppstart 8 juni. Spelprojekten kommer att hålla till i Spelens hus på Campus Skellefteå, Adopticumprojektet håller till i deras lokaler och forskningsprojekten på LTU i Skellefteå. Till hösten presenteras och utvärderas projekten. 

Företagsprojekt

 

Företaget Flat Tail Studios tar nu chansen att utvecklas genom samarbeten med studenter åk 2 och 3 på Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering och studenter åk 2 på Visuell gestaltning, LTU i Skellefteå. Flat Tail Studios etablerade sig 2019 och har utvecklat ett multiplayerspel.

Sex studenter på Visuell gestaltning åk 2, LTU i Skellefteå kommer att hjälpa till och förverkliga ett forskningsprojekt inom virtuell produktion inom spelmotorer.

För att testa ny utrustning och teknik får Adopticum hjälp av två studenter som läser civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik respektive teknisk datavetenskap vid Umeå universitet.

Studentprojekt

 

John Kanwar, student på masterutbildning i infosäkerhet i Luleå tar emot stipendiet av Ida Lindh. I projektet deltar också Elias Burström och Isak Lindgren båda studenter vid civilingenjörer i informationsteknik på Chalmers i Göteborg, ska utveckla datorspel som kombinerar shooting och racing.

 

Studenter vid LTU i Skellefteå vid Datorspelsutbildning, Digital Design och Visuell gestaltning kommer inom ramen för två spännande projekt att jobba med att utveckla spel med simulatorinslag där spelaren placeras i rollen som maskinoperatör och ett utvecklat reality spel med helt nya möjligheter. 

 

Fler tjejer bland stipendiaterna

Glädjande nog har man i år fler tjejer än tidigare år. Av någon anledning har det alltid varit fler killar som sökt och därmed också fått stipendier. Det är absolut något att jobba vidare på, menar Jörgen Markgren som företräder Sammes Stiftelse.