18 juni 2020

Internationellt kompetenscenter på Campus Skellefteå

Nu inleds ett nytt samarbete för framtidens industri där ett av målen för samverkan är att etablera ett internationellt kompetenscenter på Campus Skellefteå som har fokus på smart industriell produktion och nya lösningar med elektrifiering och batteriproduktion som grund.Effektiv och skräddarsydd kompetensomställning och ett livslångt lärande är avgörande för att möta utvecklingen och för att lyckas med nyetableringar. Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Med ökad samverkan över utbildningsformer, flexibla utbildningsupplägg och ökad teknikanvändning krävs också moderna fysiska miljöer som kan möjliggöra storskalig kompetensomvandling.

-Artic Center of Energy Technology, ska innefatta moderna lärmiljöer för hela utbildningslandskapet med tillhörande forskningsinfrastruktur, och nu kan vi jobba vidare med att inkludera fler centrala aktörer i detta arbete. Tanken är att skapa en fysisk plats som binder samman olika utbildningsformer, skapar länkar mellan utbildning som är platsbunden och digital, samt knyter ihop traditionellt lärande med ny teknik, säger Ida Lindh, Skellefteå kommun och ansvarig för Campsutvecklingen.

Skellefteå samarbetar redan idag med Northvolt och utvecklar nya koncept för utbildning och kompetensväxling kopplat till detta. Att växla upp detta med regionala och nationella partners skapar möjligheter att inte bara ta täten när det kommer till den gröna omställningen utan också för utbildningar som kan möjliggöra detta på europeisk nivå.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, säger att Northvolts etablering öppnar stora möjligheter för kommunen – men också för Sverige och Europa – som det nya samarbetet ska ta tillvara på.

Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger Kristina Sundin Jonsson.

 

Pressmeddelande