14 september 2020

Gör affär av din idé

Om du bär på en idé som du vill få chans att utveckla så är Idéstipendiet något för dig. 5000 kr kan du få och dessutom så erbjuder LTU Business två workshopstillfällen som stöd.

Om du går och bär på en massa idéer, eller kanske en idé som du vill få chans att fundera vidare kring. Då är Sammes stiftelse och Idéstipendiet en möjlighet för dig. Beskriv din/ er affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. Tre stipendier kan delas ut.

Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se. Deadline för ansökan är den 30:e september

Här kan du läsa mer om Sammes stiftelse.

LTU Business

LTU Business hjälper dig att komma på en idé om du inte har någon färdig.
16/9: Idélabbet, idégenereringsworkshop.
23/9: Idélabbet, Stöd för ansökningsskrivande

Här kan du läsa mer om LTU Business