21 september 2020

Innovativa Campus Skellefteå

Innovationsveckan inleds med panelsamtal, spikningsceremoni och Rönnbärets stipendieutdelning. Ett antal aktörer som på olika sätt jobbar med samverkan och innovation på campusområdet i Skellefteå ger sin syn på innovation i panelsamtal i ledning av moderator Helena Ershag Strömbro.

Med fokus på Campus Skellefteå som Innovationsarena i samverkan och som hub för innovation, utbildning och forskning i nära samverkan med näringslivet kickstartar Innovationsveckan i Sverige med ett frukostmöte där lämpligt antal erbjuds att delta fysiskt och övriga erbjuds livesändning.

I panelen deltar Sofia Gullholm, LTU Business, om att länka ihop näringslivet med akademin men också om akademin som potential för nya innovationer på marknaden, Michael Carlberg Lax, Skellefteå kommun med fokus på vikten av samverkan med akademi som sporre för och part i det interna innovationsarbetet. Magnus Johansson som utifrån spelens hus berättar om kopplingen mellan utbildning, studenter och innovation och som förutsättning för tillväxt. Paula Wennberg (LTU) för Gender Smart Arena, universitetet, offentliga och näringsliv i samverkan för ett jämställdare och mer innovativt näringsliv. Jannike Lindberg för Idelabbet/ ideforum/ makethons på campus. Om den kreativiteten nyttan av närhet mellan akademi, näringsliv och studenter.

Morgonen avslutas med en Spikningsceremoni och Rönnbärets stipendieutdelning.
För att delta fysiskt i Campus kickstart och njuta av frukost anmäler du dig här: Anmälan

Innovationsveckan Skellefteå

Under tisdagen är temat Skellefteå utan gränser. Ett digitalt seminarium med framtidens vård och hälsa i fokus. Region Västerbotten presenterar samarbetet mellan regionen och Skellefteå kommun kring medicinsk konsultation med specialistläkare i Spanien.

På onsdagens program ligger fokus på social innovation i norr, ”Att utveckla goda samhällen för barn och unga”.

Torsdag bjuds det på Scenariolunch. ”Så kan jämställda verksamhets- och affärsmodeller gagna din organisation”. Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska Universitet berättar i ett webinar om verktyget Richer Business. ”Hur ska jag hitta min idé? Och hur går jag tillväga för att förstå om det är en idé jag ska satsa på?” Webinariet presenteras av LTU Business och Coompanion- en del av SmartUp.

Fredag med ”Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling” en blandning av samtal, paneler och goda exempel med utgångspunkt i veckans övriga program på The Great Northern men sänds också digitalt. Näringslivskontoret gör också nedslag från arbetet med ”Den röda tråden” med prisutdelning av Växthuspriset.

Det finns möjlighet att delta både på plats och digitalt.
Hela programmet: https://innovationsveckan.nu/

 

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.