20 november 2020

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag fyller 15 år

ForskarFredag digital med många intressanta forskare, forskningsområden och teman. Forskare som berättar om sitt arbete, nya rön och spännande projekt. Hela vecka 48 erbjuds hundratals aktiviteter, över hela Sverige och online. Campus Skellefteås program kan du ta del av från den 27 november.

ForskarFredag Skellefteå bjuder på lokala och högaktuella forskningsprojekt där forskarna själva berättar om sitt arbete. Ta del av gymnasielevers funderingar på temat en hållbar framtid och lyssna till forskarpanelens svar. Delta i en digital spiknings ceremoni, lyssna till vad man egentligen gör på Forskningsinstitutet RISE  och lyssna på ett färskt avsnitt med Norrbotniabanegruppen "En bana tre spår" om forskning kring järnväg.

-Det har varit spännande att få ihop programmet i år helt digitalt då vi egentligen brukar passa på att bjuda in till fysiska föreläsningar och mässa på Campus Skellefteå. Men utmaningar är bra och nu med den fördelen att fler faktiskt kan ta del av detta bara genom att ladda med uppkoppling och en skärm när det passar under dagen, säger Torunn Törnblom, projektledare ForskarFredag Skellefteå 

Program i Skellefteå

Här erbjuds ett axplock av det forskningsarbete som pågår i Skellefteå. Se rykande färska filmer där våra lokala forskare inom ramen för ForskarFredag berättar om sitt spännande jobb. Här bjuder forskare på berättelser om sig själva, sitt arbete, nya forskningsrön och spännande projekt. Forskning som berör oss i vår vardag och som handlar om samhällets utveckling.

  
Unghästen framtidsspanar tillsammans med Skellefteås gymnasieelever med fokus på en hållbar framtid. Forskarpanelen, bestående av lokala forskare försöker besvara så många frågor som dom hinner med så gott dom kan. I panelen Karl Andersson, LTU, Linus Olofsson, LTU, Tatiano Busatto, LTU, Sofia Andersson, Linnéuniversitetet och Ida Lindh, Campus Skellefteå.

LIVE - En hållbar framtid – rymdteknik för klimatet. Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar, och de val vi människor gör nu har stor betydelse för vår framtid och kommande generationer. Men hur går klimatforskning till egentligen. Livesänt samtal på ForskarFredag den 27 november.

Samhälle, Industri & Akademi

Forskningsinstitutet RISE bjuder på en inblick i det arbete dom gör RISE provnings laboratorier i Skellefteå. Hur dom kan hjälpa till med att prova egenskaper på individuella eller sammansatta konstruktioner. T.ex. Hållfasthetsegenskaper, täthet och formstabilitet genom klimatpåverkan.

Sarah Rönnberg, bitr. Professor Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet pratar om utmaningarna när vårt samhälles utveckling och behov av el ökar, som integrationen av förnybar elproduktion och energieffektiva typer av elförbrukning.

Christer Åhlund, Professor, Distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet berättar om sin resa, från datavetare i Uppsala till industrin när intresset för forskningen och utveckling förde honom till Skellefteå och akademin. 

Christer berättar vidare om hur vårt uppkopplade smarta samhälle skapar möjligheter för sjukvård, samhällsplanering och smarta elnät. Exempel är sensorer i kläder, byggnader, bilar, smartphones och laptops och då kommer man snabbt in på det viktiga området Cybersäkerhet och hur man forskar på det när hoten mot våra digitala system ökar när våra hem blir allt smartare och fler och fler funktioner styrs med hjälp av teknik. 

Karl Andersson, bitr. Professor, Distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet berättar om hur den nya 5G-testbädd som nu installerats i The Great Northern kan vara stöd till utvecklingen som en möjliggörare för innovationer och en mötesplats för näringslivet och akademin.

-Inomhusmiljön för 5G i Luleå var en av de första som öppnade i Norden och var ganska banbrytande, säger Karl Andersson.

Sofia Andersson, postdoktor vid Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet berättar om sin forskning och hur det kom sig att hon disputerade 2018 med en avhandling inom vårdvetenskap och palliativ vård och kom att jobba med forskningsprojektet "Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden".

Hållbarhet och innovation driver utvecklingen av Skellefteå Krafts framtida affärer och här berättar Birgitta Petterson, hållbarhetsstrateg, tillsammans med Lena Forsberg, affärsutvecklare, som doktorerat inom Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet om vilka möjliga affärer som kan uppstå genom nya industriella partnerskap med fokus på hållbarhet. Här lyfts trender inom forskningen som är kopplat till hur man skapar shared value.

I Norrbotniabanegruppens podd ”En bana – tre spår” spårar Elisabeth Sinclair och Eva Lundqvist svar på olika järnvägsfrågor med anknytning till Norrbotniabanan och under ForskarFredag lanseras ett nytt avsnitt om forskning kring järnväg.

Margot Sehlstedt-Persson, träteknik forskar om sambandet mellan trä och vatten under virkestorkningen. Förståelsen för detta samband är avgörande när vi använder trä som material. Många forskningsprojekt är kopplade till näringslivet, som tex Valutec, Norra Skogsägarna, Martinsons och SCA.

Hur blir man doktor  

Den här gången bjuds man in till en digital Spikningsceremoni. på grund av Covid-19. Sedan 2012 har man på Campus Skellefteå anordnat egna ceremonier för att hedra forskare i Skellefteå när de spikar eller hänger sina avhandlingar och berättar om nya forskningsrön och aktuella forskningsprojekt.

Att doktorera innebär, studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Man är då doktorand på heltid fyra år. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert och examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor. 

EU-projekt

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Utmanar stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Vanligtvis hålls ForskarFredag den sista fredagen och lördagen i september. I år har evenemanget flyttats fram i tiden med anledning av Covid-19-pandemin. Årets evenemang kommer att arrangeras den 27-28 november, som en del av European Researchers’ Night och ForskarFredag 2020 har temat ”Forskning för en hållbar framtid”. ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006 och är en del av European Researchers’ Night.

Program ForskarFredag Skellefteå

Vill man ta del av övriga Sverige digitala program så är man välkommen att göra det ForskarFredag Sverige