19 maj 2021

220 studentbostäder planeras på Campus

Det är en stor efterfrågan på bostäder i Skellefteå och nu planeras 220 modulbostäder för studenter på campusområdet. Det möjliggör en fortsatt bostadsgaranti för studenter och samtidigt frigörs lägenheter för andra behov.

För att lösa en akut behov av bostäder i Skellefteå så planeras de ordinarie studentboendena frigöras för att hyras ut till allmänheten på vanligt vis.

Det betyder att 88 lägenheter på Anderstorp då kan bli tillgängliga på den vanliga marknaden. I dessa lägenheter bor idag studenterna två eller tre per lägenhet beroende på storlek.

De planerade bostäderna på Campus Skellefteå är tänkta att placeras på det som idag är en parkering, i närheten av E4-rondellen.

Läget är akut och man väljer med detta att gå vidare då ärendet togs upp på bygg- och miljönämndens möte i tisdags. Politikerna gav en delegation till ordförande Felicia Lundmark (S) att bevilja lovet när handlingarna är inne och utredda.

 – Tanken är att bostäderna ska stå klara när höstterminen börjar, säger Hans Andersson, förvaltningschef på Samhällsbyggnad.

Felicia Lundmark fick alltså ett stort förtroende från nämnden när hon får besluta om lämpligheten i placeringen helt ensam.

Frågan kommer ju att vara utredd av bygglovshandläggarna. Dessutom beslutades i senaste kommunfullmäktige att sådana här tillfälliga byggen får göras av Skebo, så jag känner mig trygg i det, säger hon.

Tillfälliga bygglov får ges i max fem år, så troligen blir det ett sådant som Skebo får.

Det är möjligt enligt detaljplanen att ha tillfälliga boenden på platsen, säger Hans Andersson.

Källa: Norran