05 juli 2021

Tre spännande forskningsområden presenteras

Tre forskare vid Luleå Teknisk universitet har nu presenterat och spikat sina avhandlingar på Wall of Fame, Campus Skellefteå. Vi tackar Vineetha Ravindran, Elkraftteknik, Jonas Sharifi, Träteknik och Selcuk Sakar, Elkraftteknik för deras insats under den här tiden.

Vineetha Ravindran, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet har nu spikat sin avhandling "Tidsvarierande Vågformsdistorsion i Lågspänningsnät", där hon presenterar sin forskning om elkvalitet och växelverkan mellan förnybara energikällor och energieffektiva laster. Vineetha Ravindran, fick 2019 som doktorand i elkraftteknik, utmärkelsen Best Young Academic Award vid den stora internationella konferensen CIRED inom eldistributionsnät, den ledande konferensen för experter inom eldistributionsnät, som hölls i Madrid. Där Forskargruppen inom elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå var starkt representerade. 

Jonas Sharifi, Träteknik, Luleå tekniska universitet spikade sin avhandling "In-plane shear modulus of cross-laminated timber" om hur man kan mäta skjuvmodulen i planet för korslimmat trä och vilka faktorer som påverkar dess värde. Skjuvspänning är ett värde på hur mycket kraft som appliceras på en kvadratisk yta av ett material och denna egenskap är viktig vid byggande av höga trähus. Studien genomfördes genom praktisk provning och finita element simuleringar.

Selcuk Sakar, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet, spikade sin avhandling  "Modellering och interferensanalys av AC-DC-omvandlare för immunitet mot spänningsstörningar upp till 150 kHz." Denna forskning syftar till att modellera och analysera störningsmekanismer och utveckla immunitetsmodeller för elektronisk utrustning under spänningsstörningar från 2 kHz upp till 150 kHz, så kallade Supratoner. Den immunitetsmodell som utvecklats ger analytisk vägledning om hur immunitet kan uppnås i förhållande till föreslagna gränsvärden.

Ceremonin genomfördes denna gång utan publik utifrån det rådande läget. Men avhandlingarna finns att läsa i Forum och deras porträtt kommer att pryda väggen intill de övriga forskare som pryder väggen sedan ett par år tillbaka. Dessa finns presenterade även här: http://www.campus.skelleftea.se/forskarportratt