16 september 2021

Forskning för framtiden – ForskarFredag i Skellefteå den 23-24 september

Under vecka 38 går vetenskapsfestivalen ForskarFredag av stapeln i hela Sverige. I Skellefteå öppnar Campus Skellefteå och Exploratoriet upp dörrarna 23–24 september och bjuder in till ett program som alla kan ta del av.

Ett omfattande program ”Hur ska vi leva och bo i framtiden” där man får en inblick det allra senaste när det gäller cybersäkerhet, AI kopplat till luftkvalitet, hållbart byggande framtidens elsystem och framtidens byggande i trä. Hur akutvården fungerar vid psykisk sjukdom och intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av Covid-19 vård och dess etiska utmaningar. Hur ser vårt Skellefteå ut år 2040, kika in ”behind the scenes” på Campus Skellefteå och lansering av ett nytt koncept Campus Talks´.

LIVE 8:15-13:00

– ”Vilket startfält av samlad kunskap, nu uppmanar jag att verkligen ta del av allt som det bjuds på. Hur ofta får man forskning serverad på ett så samlat och enkelt sätt, helt gratis. Tanken är att väcka nyfikenhet och förståelse för vad forskningen kan leda till, hur viktig och verklighetsnära den faktiskt kan vara”. Säger Torunn Törnblom, ansvarig för ForskarFredag Skellefteå, marknadsenheten Skellefteå kommun.

Hur bygger vi hållbart i en expansiv utveckling

Hållbar utveckling för stad och land - klimatsmart byggande, praktiska exempel och framtidsvisioner. Här lyfts högaktuell och lokal utveckling kopplad till hållbarhet.
Moderator: Helena Strömbro Ershag, Redaktionschef Norran.
I Panelen: Albert Edman, RISE, Karl Andersson, LTU, Johan Lundberg, Umu/Föreståndare Cerum.
Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun.

Färska rapporter presenteras

LTU Business, Sofia Gullholm– Rapport innovationskraft i Norr, ”Varför toppar vi i norra Sveriges utveckling och varför är kreativiteten och förmågan att tänka nytt och hållbart är oerhört stark i norr”. Arctic Center for Energy (ACE) Robert Brännström, LTU Skellefteå - Internationellt kompetenscenter på Campus Skellefteå. ”Ett nytt samarbete för framtidens industri med fokus på smart industriell produktion och nya lösningar med elektrifiering och batteriproduktion som grund” RISE, Rickard Falkman - Framtidsspaning vad som händer just nu inom träbyggandet. ” Klimatsmart byggande med bred kunskap inom träteknik och träkonstruktion med forskning som grund”.

Vetenskapsfestival i över 400 städer i Europa

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag startade 2006 som en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night, och delfinansieras av EU:s Horisont 2020. I över 400 städer i hela Europa och närliggande länder erbjuds aktiviteter där allmänhet och forskare träffas.

Projektet samordnas av Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras av bland annat lärosäten, science centers, kommuner, regioner och museum. Evenemangen samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, och genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Naturvetarna, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101036119. I Skellefteå sker det nära samarbetet med RISE, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Exploratoriet samt Boliden, Northvolt och Skellefteå kommun.