Om Campus Skellefteå

Campus Skellefteå är en engagerad, inspirerande och idéutvecklande plats som gör framtiden mer synlig.

Här finns en mängd universitetsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar, en del av dem unika i regionen och världen.

Genom nära samarbeten mellan studenter, forskning och näringsliv skapas utrymme för människor att utforska sin kreativitet och innovationsförmåga.

Campus Skellefteå jobbar för att människor ska ha lätt att utvecklas tillsammans, och bidrar på många sätt till ett livskraftigt samhälle.