Projekt på Campus

På Campus Skellefteå pågår det en rad olika projekt. Här kan du se en översikt om vad som är på gång just nu. Du finner mer information under varje projekt - så klicka vidare!

UNICREDS

Campus Skellefteå får look-alike i Bulgarien!

…men kanske inte arkitektoniskt då, men till själva konceptet: En stad utan eget universitet driver ett campus för skräddarsydda utbildningar från flera universitet. Ett ”multi-institutionellt campus”, inspirerat av Campus Skellefteå, är på gång i staden Pleven i Bulgarien, se en YouTube-film här:  Detta är ett av de mera påtagliga resultaten av UNICREDS-projektet, ett EU Interreg-projekt med 15 partners i 7 europeiska regioner som arbetat med erfarenhetsutbyte kring kunskapssamhällets förutsättningar och s k Triple-Helix-samverkan (Samhälle, företag, universitet). En lättläst slutrapport (på engelska) kan laddas ner här: http://www.unicreds.eu/documents/doc_download/263-unicreds-final-report-pdf.html

Läs mer om projektet här.

 

 

 

 

ELiA2 – ett nordiskt valideringsprojekt

ELiA (Erkännande av lärande i arbetet) är ett samarbete mellan högskolor, företag och kommuner i Norge, Sverige och Finland – i Österbotten, Västerbotten och Nordland fylke.

Projektet genomförs av 13 parter, därav fem universitet och högskolor. Man riktar sig till anställda och arbetssökande. Ett syfte är att utveckla högskolornas metoder och rutiner för att bedöma reell kompetens för sökande som saknar tillräckliga skriftliga meriter. Ett annat syfte är att peka på möjligheter till kompetensutveckling för medborgarna i de deltagande regionerna.

Skellefteå kommun är projektägare. CV (Centrum för vägledning och validering) spelar en central roll genom att utveckla och tillhandahålla det egna datorbaserade kartläggningsverktyget ValiWeb för samtliga parter under projekttiden.

Projektet får stöd av framför allt EU-programmet Botnia-Atlantica. Aktiviteterna startade 2011-01-01 och pågår till 2013-12-31.

Läs mer om projektet.