Samuel Forsman


Samuel Forsman, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Suggestions for innovation in the supplying of joinery products through the application of Lean-thinking and 3-D sensing - Processen att leverera högt förädlade ”one-of-a-kind” träprodukter till byggindustrin har i denna avhandling utforskats utifrån Lean principer och 3-D mättekniker med syfte att definiera områden för innovation som kan förbättra denna industris prestanda.