Anders Berglund


Anders Berglund, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Efficient Utilization of Sawlogs Using Scanning Techniques and Computer Modelling - Forskningen har varit inriktad på hur sönderdelningen av stockar till sågat virke kan genomföras effektivare med avseende på val av råmaterial, volyms- och värdeutbyte i sågningen och när det sågade virket ska kvalitetsbestämmas.