Anders Bystedt


Anders Bystedt Träteknik, Luleå tekniska universitet


On Cooperation and Efficiency in the Construction-Related Wood Industry – effektivt utveckla ett system för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä och sänka byggkostnaderna. Informations- och säljprocessen från förfrågan till färdig byggnad har studerats och fokus har legat på effektivitets- och kundvärde, ett s.k. Lean-perspektiv. System för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder.