Anders Norberg


Anders Norberg, Pedagogiskt arbete, Umeå universitet

From blended learning to learning onlife - Avhandlingen undersöker hur IKT, Informations- och kommunikationsteknik, kan användas för att öka tillgänglighet till högre utbildning i norra Sverige. Begreppet ”blended learning”, ökad IT-integration i all utbildning, är i fokus, istället för ”distans-lärande”, ”e-lärande eller ”online-lärande”, vilka börjar vara åldrande begrepp. Tid används som perspektiv, istället för plats, vilket ger nya möjligheter att designa inkluderande lärprocesser.