Ann Axelsson


Ann Axelsson, Träteknik, Luleå tekniska universitet


How planing affects warp – det hela handlar om hur hyvling påverkar formdeformationerna skevhet, kantkrok, flatböj och kupning samt hur tidigare nämnda formdeformationer påverkar hyvlingen. Målet är att man utifrån stockens egenskaper ska kunna beräkna lämplig hyvelmån och lämpliga hyvelinställningar redan före såghuset för att plankor och brädor efter sågning, torkning och hyvling ska ha den form och de dimensioner som eftersträvas.