Azam Bagheri


Azam Bagheri, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet

Information från spännings – dip mätningar. Mängden data från elkvalitetsmätare ökar mycket snabbt och automatiska analysmetoder behövs för att hantera dessa data och för att extrahera relevant information. Två typer av information från spänningsdippar kommer att studeras: information om de potentiella effekterna av dippar på utrustningen; information om den bakomliggande orsaken till dippar och om kraftsystemet före, under och omedelbart efter dippen.