Benedikt Neyses


Benedikt Neyses, Träteknik,
Luleå tekniska universitet


Ythårdgörning av trä: från forskning i labb-miljö mot en konkurrenskraftig produkt – Ythårdgörning är en metod för att förbättra hårdheten, styrkan och styvheten hos virke genom mekanisk komprimering av träets celler i virkesytan. Målet med min forskning är att utveckla en komprimeringsprocess som uppfyller kraven för en tids-, kostnads- och energieffektiv produktion för ythårdgjorda träprodukter. En av största utmaningarna är att kunna låsa det komprimerade träet så att de inte återsväller när de utsätts för fukt.