Carmen Cristescu


Carmen Cristescu, Träteknik, Luleå tekniska universitet


En skiva utan lim - Denna avhandling beskriver hur fanér utan lim kan sammanfogas till en helt ny typ av skiva genom enbart sammanpressning under värme. Forskningen har fokuserat på hur temperatur, tryck och presstid inverkar på skivan egenskaper, främst hållfasthet, kulör och fuktbeständighet