Dan Johansson


Dan Johansson, Mobila system, Luleå tekniska universitet

Two Shades of Service Mobility: Application Mobility and Mobile e-Services – Arbetet avhandlar två specifika varianter av tjänstemobilitet, nämligen applikationsmobilitet (förmågan att flytta en applikation mellan olika värdenheter under tiden den körs) och mobila e-stjänster (internetbaserade tjänster, levererade var som helst, när som helst). Målet med avhandlingsarbetet är att utforska och utveckla forskningsfältet för såväl applikationsmobilitet som mobila e-tjänster.