Dan Johansson


Dan Johansson, Mobila system, Luleå tekniska universitet


A Context-Aware Application Mobility Approach – utforskar och vidareutvecklar konceptet applikationsmobilitet, att flytta datorprogram (applikationer) mellan olika enheter under tiden de exekveras. Forsknings¬¬frågorna rör arkitekturer för applikationsmobilitet, möjligheter för applikationen att anpassa sig till nya enheter och datormiljöer samt fördjupningar i själva konceptet applikationsmobilitet. Kontext-medvetenhet används som ett stöd för att uppnå god prestanda.