Daniel Granlund


Daniel Granlund, Mobila system, Luleå tekniska universitet


On Mobility Solutions in Heterogeneous Networking Environments - Forskningen handlar om att stödja mobilitet på ett säkert och skalbart sätt i heterogena nätverksmiljöer. En universell arkitektur föreslås där mobilitetshantering, för allt från datorer till små strömsnåla sensorer, hanteras i samma infrastruktur. En aktiv mätmetod föreslås även som förbättrar nätverksval för mobila enheter i belastade nätverk.