Ekaterina Sidorova


Ekaterina Sidorova, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Combination of heating and preservative Impregnation of wood for outdoor exposure -  Metoder för att modifiera trä har undersökts. Avsikten är att i framtiden kunna vidareutveckla metoder för att förbättra träprodukter på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Då trämaterialet var avsett för utomhusexponering såsom fasader och däck, har kvaliteter som väderbeständighet, utseende och hållbarhet studerats.