Eva-Britt Norberg


Eva-Britt Norberg, Samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Umeå universitet


Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter - Att kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen gör oss självständiga vilket är viktigt för äldre personer med hjärtsvikt. Sambandet mellan förmågan att utföra dagliga aktiviteter, en omfattande trötthet (fatigue) och svårighetsgrad av hjärtsvikt samt vilka strategier som då användes. Ett program utvecklades och testades i avsikt att stödja arbetsterapeuters insatser.