Niclas Björngrim


Niclas Björngrim,Träteknik, Luleå tekniska universitet


Monitoring and Inspections of Timber Bridges, Min avhandling handlar om Älvsbackabrons monitoreringssystem och hur erfarenheter från det systemet visade på ett behov av bättre sensorer för att mäta fukt i stora träkonstruktioner. En sensor utvecklades som med hjälp av oisolerade elektroder finner höga fuktnivåer längs höjden på träbrodäcket.