Anders Berglund


Anders Berglund, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Process control and production strategies in the sawmill industry – hur man kan effektivisera sågningsprocessen genom en ökad processtyrning och förändrade produktionsstrategier. Lasertriangulering har använts för att mäta och utvärdera en kvalitetsnedsättande ojämnhet på ytan av virket som uppkommer vid sågning. Simulering av sågning har använts för att undersöka potentialen i att rotera varje stock i det värdemässigt bästa rotationsläget. Arbetet visar hur nya metoder och ny teknik ger möjlighet till ett ökat volymsutbyte och värdeutbyte för sågverken.