Azam Bagheri


Azam Bagheri, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet

Artificial Intelligence-Based Characterization and Classification Methods for Power Quality Data Analytics – Elkvalitetsmätningar leder till stora datamängder som kräver särskilda behandlingsmetoder. Doktorsavhandlingen syftar till att tillämpa och utveckla sådana metoder, särskilt för att extrahera ytterligare information från datat. Informationen kan användas för att förbättra störningstålighet av utrustning och för att öka tillförlitlighet av elförsörjningen.