Benedikt Neyses


Benedikt Neyses, Träteknik, Luleå tekniska universitet

Ythårdgörning av trä: från forskning i labb-miljö mot en konkurrenskraftig produkt – Ythårdgörning förbättrar hårdheten och styrkan hos virke genom mekanisk komprimering av träets celler i virkesytan. För att uppnå visionen av en omfattande kommersialisering av ythårdgjorda träprodukter, utvecklade jag en kontinuerlig densifieringsprocess och en snabb metod som stabiliserar det hårdgjorda virket mot inverkan av fukt.