Catharina Norberg


Catharina Norberg, Omvårdnad, Umeå universitet


Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta, skattningar och erfarenheter – Resultatet visar att skalor som mäter religiositet och andlighet är tillförlitliga och användbara vid forskning bland mycket gamla personer. Vidare visar avhandlingen på ett statistiskt säkerställt samband mellan andlighet och hälso- och ohälsorelaterade faktorer. De mycket gamla beskriver en tillitsfull relation till Gud och uttrycker en önskan om få tala om andliga erfarenheter och om personlig tro.