Daphne Schwanz


Daphne Schwanz, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet

Överföringsfunktioner för Kvalitetsstudier i Vindkraft- och Solcellsanläggningar - Överföringar ger en relation mellan inmatning och utmatning i ett system utan detaljerad kunskap om vågforms-distorsion. Vindkraftparkens bidrag till spridning och nivåer av övertoner presenteras med hjälp av överföringsfunktioner. I denna avhandling studeras även acceptansgräns hos PV-paneler med hänsyn till spänningsobalans.