Dietrich Buck


Dietrich Buck, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Mechanics of Cross-Laminated Timber – Visionen var att minska mängden material som krävs för att bära en given belastning, öka värde¬utbytet i tillverkningsprocessen och underlätta större konstruktionsfrihet i träbaserad byggdesign. Fokus var att vidareutveckla korslimmat trä. Analys av korslimmad trämekanik stöds av digital bildkorrelation, en beröringsfri mätmetod.