Ida Lindh


Ida Lindh Entreprenörskap & Innovation, Luleå tekniska universitet


An Entrepreneurial Mindset: Self-Regulating Mechanisms for Goal Attainment – Avhandlingen utforskar entreprenöriellt lärande och hur det kan förstås och utvecklas både bland verksamma entreprenörer och i skolan.