Johannes Huber


Johannes Huber, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Modelling Alternative Load Paths in Platform-Framed CLT Buildings - Höga hus byggda i korslimmat trä är en ny byggnadstyp som blir allt vanligare. För att säkerställa att sådana hus kan överleva oförutsebar påverkan (tex. explosioner) behöver vi förstå hur de beter sig efter en skada i bärverket har uppstått. I min avhandling försöker jag modellera stora skador samt efterföljande alternativa bärningar med hjälp av datorsimuleringar som nyttjar den finita element metoden.