John Laury


John Laury, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet

Stabillity of Low-Frequency AC Railways: Models and Transient Stability. I denna avhandling har huvudmålet varit att få kunskap om stabiliteten hos lågfrekventa järnvägsnät, med fokus på det synkrona sådana. Den elektromekaniska stabiliteten hos synkrona lågfrekventa järnvägsnät utforskas genom numeriska simuleringar, där den transienta stabiliteten är huvudfokus.