José Couceiro


José Couceiro, Träteknik, Luleå tekniska universitet

X-ray computed tomography to study moisture distribution in Wood - Syftet med forskningen var att utveckla en metod för detaljerad lokal mätning av fuktkvoten i trä baserad på CT-data samt utvärdering av realtidsmätningar av trätorkningsprocessen. Arbetet visar att en lokal mätningen är möjligt med hjälp av CT med god noggrannhet och precision. Detta möjliggör avancerad analys av fuktkvotsfördelningen i trä. Mer forskning krävs för en detaljerad lokal mätning av fuktkvoten i realtid.