Magdalena Johansson


Magdalena Johansson, Medicinsk vetenskap, Umeå universitet


Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer. Venös trombos är en allvarlig kärlsjukdom som blir allt vanligare. Doktorsavhandlingen syftar till att undersöka hur vanligt venös trombos är i Västerbotten samt om det finns ett samband mellan högt blodsocker, alkoholintag, fysisk aktivitet och risk för venös trombos hos män och kvinnor. Sådan kunskap kan i framtiden användas i insatser för att förebygga venös trombos.