Manuel Alvarez


Manuel Alvarez, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet

Distribution Network Planning Considering Capacity Mechanisms and Flexibility –  avhandlingen föreslår en marknadsbaserad planering av distributionsnätet där flexibla energikällor ses som nätkapacitet. Flexibilitetsleverantörer kan ge överbelastningshantering, spänningsstöd, och investeringsuppskov av nätförstärkningar, vilket kan minska kostnader och garantera en ersättning enligt en incitamentsbaserad reglering.