Mischa Schmidt


Mischa Schmidt, Distribuerande Datorsystem, Luleå tekniska universitet


Data-driven predictive control for existing buildings - Forskningen fokuserar på att förbättra energieffektiviteten i byggnader med befintliga styrsystemsystem, genom användandet av sensordata och prediktering av energianvändandet. Den resulterade metodiken Evox CPS har framgångsrikt utvärderats genom experiment på två offentliga byggnader: en tysk fotbollsarena och en spansk skola. Resultaten visar på betydande förbättringar som medger ekonomiska, ekologiska och sociala förtjänster.