Olena Myronycheva


Olena Myronycheva, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Karaktärisering av mögelsvamptillväxt på splintvedsbrädor av furu - Forskningen fokuserar på att hitta vilken teknik som är lämplig för att karakterisera mögelsvamptillväxt på splintvedsbrädor av furu. Målet är att klassificera och modellera mögeltillväxt på träytan med hjälp av olika metoder såsom analytisk-kemisk utrustning och moderna statistiska verktyg.