Raihan Ul Islam


Raihan Ul Islam, Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet


Regelbaserade expertsystem för översvämningsprognoser i trådlösa sensornät - Licentiatuppsatsen är inriktad på att förutsäga översvämningar där meteorologiska och geologiska faktorer kombinerade med information om mänsklig aktivitet, städers planering samt skogsskövling utnyttjas. Målet har varit att utveckla ett system för översvämningsprediktion med hjälp av expertsystem och trådlösa sensornätverk.