Samuel Forsman


Samuel Forsman, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Supplying Engineer-to-Order Joinery Products to the Construction Industry - processen att leverera snickeriprodukter till byggindustrin med syfte att identifiera effektiviseringspotentialer och föreslå strategier för ökad effektivitet. Det görs genom tillämpning av moderna teknologier och metoder som rumsliga 3D mätningar med digital modellering och informationsöverföring samt nya arbetsmetoder efter principerna inom Lean produktion. Förväntade effekter är ökad lönsamhet, möjligheter till fler arbetstillfällen och möjlighet att nå nya marknader.