Tobias Pahlberg


Tobias Pahlberg, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Wood fingerprint recognition and detection of thin cracks – Avhandlingen behandlar spårbarhet inom sågverk och metoder för att känna igen och spåra t.ex. en bräda genom ett sågverk med hjälp av kameror. Kvistar, årsringar och andra synliga detaljer på sågade träytor kan alla användas som ett fingeravtryck för igenkänning. Vi utvärderar även vibrotermografi tillsammans med maskininlärning för att automatiskt hitta tunna sprickor i ek.