Göran Grubbström


Göran Grubbström, Trä- och bionanokompositer, Luleå tekniska universitet.


Processing and properties of silane crosslinked wood-polyethylene composites –  tvärbindning av trä-plastkomposit genom reaktiv-extrudering. Syftet med denna kemiska modifiering var att minska kryptöjningen i kompositmaterialet och därmed göra produkten mer lämplig som lastbärande element i konstruktioner. Arbetet innefattar studier av hur modifieringsprocessen kan kontrolleras och hur de nya egenskaperna av materialet har tillkommit