Jenny Hernestål Boman


Jenny Hernestål Boman, Medicin, Umeå universitet


Fibrinolytic factors in relation to anthropometry and incident type 2 diabetes. Personer med ökad risk för att drabbas av typ 2 diabetes kan motiveras till förändrade levnadsvanor som kan leda till att insjuknandet undviks. Analys av blodprover från personer som deltagit i två stora hälsoprojekt i Västerbotten visade att förhöjda PAI-1 värden kommer före förhöjda blodsockervärden hos personer som insjuknar i typ 2 diabetes. Det visade sig också att PAI-1 ökat hos västerbottningarna under 90-talet. Analys av PAI-1 har potential att identifiera personer med ökad risk för typ 2 diabetes.